Dataspill

De fleste har en eller annen form for hobby og dette gjelder barn som voksne. Men mens voksne har veldig ulike hobbyer, så er det liten tvil om at de fleste barn og unge har dataspill som hobby på et eller annet tidspunkt. Vi voksne kjenner kanskje til det, at vi syns barna bruker for mye tid foran skjermen for å spille alene eller med venner, men dette er hobbyen deres, akkurat som du kanskje selv står og mekker på bilen i mange timer hver dag. Når vi ser praktisk på det, så er det ikke den verste hobbyen de kan velge seg. Her lærer de en del nyttige ting, som de kan ta med seg videre i livet, dette gjelder blant annet teamwork når de spiller med andre på lag, de får kjennskap til avansert elektronikk og dataprogrammering samt evnen til å finne løsninger raskt når de er i en presset spillsituasjon.

De fleste unge spiller dataspill

Som foreldre har vi ofte de samme bekymringer alle sammen, og det går på at vi syns barna bruker for lang tid foran datamaskinen. Det er derfor en balansegang når vi på den ene siden selvsagt skal la dem utforske hobbyen sin, akkurat som oss voksne, men på den andre siden skal vi også sørge for at det ikke tar overhånd. Det kan derfor være en god ide å avtale et sett spilleregler på forhånd slik at dere er enige om hvor lenge om gangen at barna deres skal få holde på med hobbyen sin. Ønsker du selv å mekke på bilen din hele søndag ettermiddag eller sitte med strikketøyet i sofaen, så er det vel ikke urimelig at de også skal få holde på med hobbyen sin på samme tidspunkt.

Noe av det skumle med denne form for hobby, er at spill virker veldig tiltrekkende og når en spiller først for alvor blir oppslukt av spillet, da er det vanskelig å få ham eller henne til å ta en pause. Det er fordeler og ulemper med det meste og dette gjelder også hobbyer. Fordelene er faktisk mange med dataspill som hobby, men det er viktig at man finner balansen mellom å kose seg med hobbyen sin i noen timer og ikke la barna bli totalt oppslukt av spillingen. Derfor kan det være lurt at de samtidig dyrker sport ved siden av slik at de får mosjon og kommer ut og får rørt kroppen sin.

Utvikling og læring

Dataspill er også med til å utvikle barn og unge. De lærer faktisk en god del av å sitte foran skjermen noen timer hver dag. Det er bare å innse at data har kommet for å bli og i dag brukes data i en eller annen form på alle arbeidsplasser. At barn og unge bruker mye tid med dataspill gir dem en fordel når de skal ut i arbeidslivet ved at de mestrer det datatekniske i lang større grad enn oss voksne. Mange unge som har dataspill som hobby, er også opptatt av programmering og hvordan spill er bygget opp. Det er noe som krever stor datateknisk innsikt og dette kan de ta med seg videre når de skal utdanne seg og finne en jobb i en verden som blir mer og mer datastyrt.

Samtidig utvikler de seg ved å få en mestringsfølelse innen data, lærer å ta raske avgjørelser i en stresset situasjon og jobbe sammen som et team. Det er dog som tidligere nevnt viktig med en balanse, slik at hobbyen ikke tar overhånd. Når man tenker over det er det ikke så stor forskjell på om et barn lærer seg å spille piano og øver seg mange timer hver dag eller det samme barn spiller dataspill. Kanskje mange vil oppfatte musikk som en mer kulturell interesse enn dataspill, men poenget er at uansett hobby, så er det viktig at man holder litt kontroll på tiden det brukes på hobbyen.