Frivillig arbeid

Mange jobber med en eller annen form for frivillig arbeid. De fleste gjør dette i Norge, men det er også flere og flere som reiser til utlandet for å være med på å bidra på steder hvor det er nødvendig. Dette kan være etter en naturkatastrofe hvor det er et enormt behov for hjelp de steder som har blitt rammet, men det kan også være for å hjelpe andre til å få en litt bedre hverdag. Man trenger selvsagt ikke å reise til utlandet for å hjelpe, det er også mange som trenger hjelp i vårt eget land på mange ulike områder.

Det viktigste er at man er med til å bidra til at andre får det litt bedre i en tung hverdag. Frivillig arbeid er ikke noe man gjør for å tjene penger, men mer som en hobby hvor man bidrar i noen få timer en gang imellom eller man kan selvsagt gjøre det oftere. Det er med til å gi deg selv en meningsfylt fritid i stedet for kanskje bare å ligge på sofaen å se på serier eller film. For unge er det også en veldig god erfaring å ta seg med videre i livet og noe som scorer høyt på CV-en når man skal søke jobb senere.

Hvor kan jeg hjelpe?

Det finnes mange organisasjoner som trenger hjelp fra frivillige og disse jobber innen ulike felter. Dette kan være hjelp til avvikling av større arrangementer som er basert på en stor innsats fra frivillige, men det kan også være hjelp til å skape en mer miljøvennlig verden eller besøke eldre som av ulike årsaker sitter alene og trenger noen å prate med fra tid til annen. Vi har tatt med et par nettsider hvor du kan se etter oppdrag som ulike organisasjoner trenger hjelp med.

Frivillig.no – er kanskje den største nettsiden i Norge når det gjelder frivillig arbeid. Det er en form for en oppslagstavle for hele landet og her legger organisasjoner ut oppdrag som de ønsker hjelp til. Her kan du sortere etter de interesser du har og hvor du bor, slik at du kan finne de oppdrag som er nærmest deg og det du ønsker å hjelpe med. Her er alle mulige typer frivillig arbeid og noen av den er bare en gang i løpet av en helg, mens andre må man binde seg til over en viss periode.

Lokale frivilligsentraler – disse sentraler finnes i de fleste større byer over hele landet.  Her hjelper man gjerne mennesker i lokalmiljøet og det er sentralen som står for å koordinere innsatsen slik at alle som trenger hjelp også får det. De fleste som er tilknyttet en frivilligsentral, bruker et par timer i uken og man hjelper her så lenge man har lyst. Det er ingen krav om at man må binde seg over en lengre periode. Søk etter Norges Frivilligsentraler på nettet, så får du opp en oversikt over de som finnes, sortert etter fylker.

Andre muligheter

Det finnes en lang rekke store organisasjoner som man kan kontakte direkte for å sjekke ut om de har behov for frivillige. Dette kan f.eks. være Amnesty International, Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Kreftforeningen, Lions, Redd Barna og mange andre. Men en annen mulighet er å bli støttekontakt. Her er det kommunen som koordinerer og en støttekontakt bidrar til at de som trenger det får en fritid som gir mening og samtidig kan holde på med noen aktiviteter som han eller hun liker. Det er kommunen som sørger for eventuell opplæring og oppfølging og man hjelper som regel til i 3-4 timer pr. uke. På den måten er man med til å gi andre støtte til å få en meningsfull fritid, noe de ikke klarer alene.