Grensen mellom hobby og avhengighet

Hvor går grensen mellom hobby og avhengighet? Hvordan kan en hobby utvikle seg til å bli en avhengighet, er det tegn du kan se etter? For mange kan det være vanskelig å forstå når en hobby tar over livet og hverdagen, og da er det viktig at man godtar å få hjelp av familie og profesjonelle.

 

Det er verdt å nevne at ikke alle hobbyer kan resultere i avhengigheter, og det er heller ikke alle avhengigheter som kan bli akutt farlige for deg. Enkelte avhengigheter er også lette å behandle slik at du kan innføre en viss balanse i hverdagen igjen.

 

Avhengig eller bare litt hekta?

Det er mye du kan bli hekta på. Kjæresten, godteri, trening, spill og andre hobbyer. Mange av oss er ofte hekta på et eller annet, det kan være store eller små ting som skaper en voldsom iver og nysgjerrighet. De aller fleste av oss er bare hekta på en bestemt ting for en avgrenset periode. Nysgjerrigheten og for ikke å snakke om gleden man føler vil sakte gå over, men for noen mennesker blir det ikke slik. Det man er hekta på glir over i en avhengighet.

 

Professor i psykologi ved NTNU, Ingunn Hagen, sier vi blir hekta på ting fordi det er lystbetont. Lysten gjør noe med endorfinene våre. Dette fanger hjernen vår opp og påvirker resten av kroppen vår til å fortsette og fortsette, slik at samme lykkefølelse blir oppnådd.

 

En hobby eller noe du er hekta på blir en avhengig hvis du mister kontrollen. Mangel på kontroll er første varseltegn. Enkelte avhengigheter, som røyking, kan man få kontroll over igjen på egenhånd fordi det er enkelt å få tak i hjelpemidler. Andre avhengigheter får man ikke kontroll på uten hjelp av en profesjonell ekspert på området.

 

Noen er mer disponerte enn andre

Urettferdig nok er noen mennesker mer disponert for å utvikle en avhengighet enn andre. Psykologiprofessoren Ingunn Hagen informere at det er knyttet opp mot blant annet personlighet. Enkelte mennesker har en slik personlighet at de går ekstremt inn for noen ting, og de kan dermed lett fortape seg i prosjekter, hobbyer eller andre ting de er opptatt av.

 

En avhengighet kan i verste fall resultere i depresjoner og at den rammede personen isolerer seg fra venner og familie. Selv helt uskyldige hobbyer, som korsang eller fotball, kan bli en avhengighet som påvirker psyken negativt. En avhengighet går utover humør, jobb, familie og venner, og dette er ofte det andre varseltegnet før den rammede isolerer seg helt og/eller blir deprimert.

 

Personer som blir tvunget eller presset til å begynne med en hobby eller andre ting, som røyking eller drikking, har også lettere for å utvikle en avhengighet. Eller en tvangsmessig lidenskap, som psykologer også kaller det.

 

Flere forskere og psykologer er også bekymret for at stadig flere mennesker utvikler en avhengighet enn hva som var normalt før. Årsaken er at vi lever i et dynamisk samfunn hvor stadig flere har mulighet til å dyrke hobbyen sin. En hobby er også blitt en viktig del for å utvikle sin personlighet.

 

Spillavhengighet

Spillavhengighet er en form for avhengighet som det kan være vanskelig å bli kvitt på egenhånd. Forskning viser at det er spesielt menn, personer med lav utdannelse og som mottar offentlige stønader som står i faresonen for å utvikle spillavhengighet.

 

Det å spille, f. eks. på casino, er en fin og spennende hobby for mange, det er bare viktig at man ikke drar vinnerlykken for langt. Tegn på spillavhengighet kan være mangel på kontroll over spillelysten, bruker svært mye penger og tid, blir lett irritert og havner i translignende tilstander når man spiller. Heldigvis er terskelen lav for å få hjelp hvis du skulle bli rammet.